Privacybeleid

I. ALGEMENE INFORMATIE

Wij respecteren uw privacy als gebruiker van onze website. We willen dat iedereen die deze site bezoekt volledig op de hoogte is van hoe hij zijn privacy kan beschermen. Daarom moedigen wij u aan om onze “Privacybeleid” op de website https://www.robomet.nl te lezen.

Dit “Privacybeleid” voldoet aan de informatieplicht zoals bepaald in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 inzake de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming); en ook aan de bepalingen van de Wet van 10 mei 2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (Publicatieblad van 2018, punt 1000), hierna aangeduid als “AVG”.

1. De eigenaar en exploitant van de website is:

ROBOMET B.V.
Grabówka, ul. Gliwicka 3
47-240 Bierawa, Polen.

Conform de bepalingen van de AVG is de eigenaar van de website ook de verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens.

2. Hoe kunt u contact met ons opnemen over de verwerking van persoonsgegevens?

Dit kan via het e-mailadres [email protected] of per post naar het adres ROBOMET B.V.
Grabówka, ul. Gliwicka 3
47-240 Bierawa, Polen.

3. Wij verzamelen persoonsgegevens alleen met toestemming van gebruikers die gebruikmaken van de formulieren op de website, evenals via e-mail.

4. Wij respecteren alle rechten van onze gebruikers met betrekking tot hun persoonsgegevens, zoals bepaald in de AVG, waaronder:

 • het recht op toegang tot gegevens (artikel 15 AVG),
 • het recht op rectificatie van gegevens (artikel 16 AVG),
 • het recht om gegevens te wissen (“het recht om vergeten te worden”) (artikel 17 AVG),
 • het recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG),
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20 AVG),
 • het recht om bezwaar te maken (artikel 21 AVG).
II. SERVERLOGBOEKEN VERZAMELEN

1. Overeenkomstig de gebruikelijke praktijk van de meeste websites bewaren wij HTTPS-verzoeken die naar onze server worden gestuurd. Bezochte bronnen worden geïdentificeerd aan de hand van URL-adressen. De exacte lijst van informatie die wordt opgeslagen in de logbestanden van de webserver is als volgt:

 • Openbaar IP-adres van de computer van waaruit het verzoek is ingediend.
 • Naam van de clientstation – identificatie uitgevoerd via HTTPS-protocol.
 • Gebruikersnaam opgegeven tijdens het autorisatieproces.
 • Tijdstip van ontvangst van het verzoek.
 • Eerste regel van het HTTPS-verzoek.
 • HTTPS-antwoordcode.
 • Aantal bytes verzonden door de server.
 • URL van de website die eerder door de gebruiker is bezocht (referer-link) – indien de overgang naar de website heeft plaatsgevonden via een link (bijv. van zoekresultaten van een zoekmachine of een andere website).
 • Gegevens over de browser van de gebruiker.
 • Gegevens over fouten die zijn opgetreden tijdens de uitvoering van het HTTPS-verzoek.

Deze gegevens worden niet gekoppeld aan specifieke personen die onze website bezoeken en vormen geen verzameling van persoonlijke gegevens in de zin van de AVG.

2. Gebruik van gegevens: De verzamelde logboeken worden voor onbepaalde tijd bewaard als hulpmiddel voor het beheer van de website. De informatie in deze logboeken wordt niet aan iemand anders bekendgemaakt dan aan personen die gemachtigd zijn om de server te beheren. Op basis van de logbestanden kunnen statistieken worden gegenereerd die worden gebruikt voor beheerdoeleinden. Samenvattingen in de vorm van dergelijke statistieken bevatten geen identificerende kenmerken van de bezoekers van de website.

III. COOKIES

1. Met “cookies” worden computergegevens bedoeld die worden opgeslagen op eindapparaten van gebruikers en bedoeld zijn voor het gebruik van websites. Het zijn met name tekstbestanden die de naam van de website bevatten waar ze vandaan komen, de duur van de opslag op het eindapparaat en een uniek nummer.

2. De website verzamelt geen informatie op automatische wijze, behalve informatie die is opgeslagen in cookies en serverlogboeken.

3. Cookies zijn bedoeld voor het gebruik van de website. De exploitant gebruikt deze cookies voor de volgende doeleinden:

 • de mogelijkheid om in te loggen en de gebruikerssessie op elke volgende pagina van de website te behouden
 • het aanpassen van de inhoud van de website aan de individuele voorkeuren van de gebruiker, met name door het herkennen van zijn apparaat om de website overeenkomstig zijn voorkeuren weer te geven
 • het genereren van anonieme statistieken, waarbij identificatie van de gebruiker is uitgesloten.

4. Cookies die worden gebruikt door partners van de website-exploitant, met name gebruikers van de website, vallen onder hun eigen privacybeleid. Wij raden aan om kennis te nemen van het privacybeleid van onze partners.

5. Partners zoals beschreven in punt 4 zijn onder andere:

 • Facebook (www.facebook.com)
 • Google (www.google.com)

6. Met het oog op de veiligheid van de aan ons toevertrouwde gegevens hebben we interne procedures en richtlijnen ontwikkeld om ongeautoriseerde toegang tot de gegevens te voorkomen. We controleren de naleving ervan en zorgen voortdurend voor overeenstemming met de relevante wettelijke handelingen – de wet inzake de bescherming van persoonsgegevens, de wet inzake elektronische diensten, evenals allerlei uitvoeringshandelingen en communautaire handelingen.

7. De standaardsoftware voor het bekijken van websites staat standaard het plaatsen van cookies op het eindapparaat van de gebruiker toe. Deze instellingen kunnen door de gebruiker worden gewijzigd om de automatische verwerking van “cookies” in de webbrowserinstellingen te blokkeren of om op de hoogte te worden gesteld van elk verzoek om “cookies” naar het apparaat van de gebruiker te sturen.

8. Gebruikers van de website kunnen op elk moment hun cookie-instellingen wijzigen. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheden en methoden voor het beheren van cookies is beschikbaar in de software-instellingen (webbrowser).

9. De exploitant van de website informeert dat wijzigingen in de instellingen van de webbrowser van de gebruiker het correct functioneren van de website kunnen belemmeren.